RODO - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych  pozyskanych na potrzeby realizacji umowy sprzedaży/zamówienia jest: 
 • a) Przedsiębiorstwo Handlowe "KUPREJ" S.C. Anna Wąs-Barcz z siedzibą ul. Koszalińskiej 6f, 77-300 Człuchów ( NIP: 8431127560 )
 • b) Przedsiębiorstwo Handlowe "KUPREJ" S.C. Dawid Wąs z siedzibą ul. Koszalińskiej 6f, 77-300 Człuchów ( NIP: 8431511270 )

wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej:

Przedsiębiorstwo Handlowe "KUPREJ" Anna Wąs-Barcz Dawid Wąs S.C. 

z siedzibą w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej 6f 

( NIP: 8430002649; REGON: 005321230)

dalej łącznie zwani „KUPREJ”

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednak w przypadku nie podania danych nie będziemy mogli przystąpić do procesu zamówienia/umowy;

 1. W sprawach ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Dawidem Wąs pod numerem tel. 598344511 lub pisemnie pod adresem naszej siedziby;

 2. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży/zamówienia;

 3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do pozyskanych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 5. Pozyskane dane osobowe będę przetwarzane przez okres , w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją umowy sprzedaży/zamówienia.

 6. Zgodnie z RODO , przysługuje Panu/Pani:
 • a) Prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) Prawo do sprostowania ( poprawienia) swoich danych;
 • c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania;
 • d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • e) Prawo do przenoszenia danych;
 • f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Wymóg podania danych 

     Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu zamówienia/umowy.

 

 
POLITYKA COOKIES: Strona pszczolka-czluchow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Więcej informacji - polityka prywatności.


RODO: przetwarzanie danych osobowych - więcej informacji.